Vytlačiť

 Názov: Euronálepka všetko neprezradí
Autor: Tony De Messel, Claude Yvens
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2013, str. 70 – 71
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Z jedného pohľadu na energetický štítok pneumatiky môže zákazník alebo majiteľ vozového parku zistiť tri základné kvality výrobku. Článok uvádza, že euronálepka zďaleka nehovorí o všetkých parametroch, ktoré je potrebné si všímať. Autori graficky zachytávajú porovnanie osemnástich kritérií pre posúdenie výkonnosti pneumatiky pre rôzne druhy motorových vozidiel.
Kľúčové slová: pneumatika, euronálepka, výkonnosť pneumatiky, vlastnosti pneumatiky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2013