Vytlačiť

 Názov: Návěsová technika: Variabilní plachtové návěsy
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 32-34
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje návesom s trojstrannou zhrňovacou plachtou a ich inováciám, ktoré predstavuje hlavne použitie dokonalejších materiálov s dôrazom na odľahčenie návesu a zvýšenie bezpečnosti pri preprave. Článok popisuje jednotlivé časti návesu, obsahuje aj porovnávaciu analýzu technických parametrov návesov tohto typu od štyroch rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: plachtový náves, plachta, inovácia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013