Vytlačiť

 Názov: Přímo do rukou: Výběr správného přepravce dokáže zvýšit kvalitu služeb poskytovaných konečným zákazníkům
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je orientovaný na logistickú prax v spoločnosti UPC BROABAND SLOVAKIA, ktorá poskytuje digitálne a analógové televízne služby, širokopásmového vysokorýchlostného internetu a telefonovania. Článok sa venuje distribúcii produktov spoločnosti priamo k zákazníkom prostredníctvom kuriérskych služieb ako aj štruktúre poskytovaných podporných služieb súvisiacich s distribúciou produktov, resp. ich inštalovaním.
Kľúčové slová: preprava, cestná doprava, kuriér, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013