Vytlačiť

 Názov: Scania prezentovala všestranné motory
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 30
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o novom motore vozidiel cestnej nákladnej dopravy značky Scania, ktorý bol predstavený na výstave úžitkových automobilov IAA. Radové motory Scania pre nákladné automobily sa používajú aj v autobusoch a autokaroch Scania vrátane verzií pre alternatívne palivá ako bioplyn, zemný plyn alebo etanol.
Kľúčové slová: cestná doprava, motor, vozidlo, palivo
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013