Vytlačiť

 Názov: Iveco uvedlo nové modely
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 36
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o uvedení nových modelov vozidiel cestnej nákladnej dopravy značky Iveco na trh. Ide o vozidlá s alternatívnymi pohonmi – elektrickým pohonom a pohonom na CNG.
Kľúčové slová: vozidlo, cestná nákladná doprava, nový model, alternatívny pohon
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013