Vytlačiť
 Názov: Vytěžování vozidel: Přepravní databanky jsou zrcadlem trhu
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje dopravným databankám a ich použitiu v praxi. Článok charakterizuje princípy fungovania a účel použitia databánk. Článok analyzuje aj spoľahlivosť a bezpečnostné riziká pre klientov dopravných databánk, informuje aj o nových trendoch, medzi ktoré patrí napríklad realizácia výberových konaní prostredníctvom dopravných databánk.
Kľúčové slová: doprava, dopravná databanka, vozidlo, náklad, bezpečnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013