Vytlačiť
 Názov: Dachser zavedl targospeed
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o dvoch nových produktov v oblasti zbernej služby na území ČR od spoločnosti DACHSER – targospeed 10 a 12. V rámci týchto produktov sú zásielky v sieti zbernej služby doručované do 10., resp. 12. hodiny nasledujúceho dňa od prevzatia zásielky u odosielateľa, a to bez ohľadu na vzdialenosť doručenia.
Kľúčové slová: zberná služba, novinka, zásielka, doručenie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013