Vytlačiť
 Názov: Seznam: Silniční dopravci
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje rebríček dopravných spoločností v cestnej doprave v ČR podľa celkového počtu prevádzkovaných vozidiel, vozidlá sú štruktúrované aj podľa ich celkovej hmotnosti do 5 kategórií, článok obsahuje aj značky nákladných vozidiel, značky návesovej techniky, hlavných zákazníkov, rok založenia dopravnej firmy, počet vodičov ako aj štruktúru prepravovaných tovarov konkrétnych dopravcov.
Kľúčové slová: cestná doprava, firma, vozidlo, obrat, vodič
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013