Vytlačiť
N ázov: Rekonstrukci D1 už nic nestojí v cestě
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 6
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o rekonštrukcii diaľnice D1 v ČR. Informuje o uchádzačoch vo výberových konaniach na rekonštrukciu, problémoch pri verejnom obstarávaní. Obsahuje aj údaje o cenách za rekonštrukcie vybraných úsekov.
Kľúčové slová: diaľnica, rekonštrukcia, výberové konanie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013