Názov: Přeprava do Číny: Nadrozměr v obalu na míru
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na logistickú prax, na prepravu nadrozmerných produktov do Číny. Konkrétne obrábacích strojov z Jihlavy v ČR do Qingdaa v Číne. Išlo o nadrozmernú prepravu, preto musela byť preprava detailne naplánovaná vrátane presných rozmerov pre obaly tak, aby vydržali nielen prepravu cestnou, železničnou a námornou dopravou, ale aj manipulačné činnosti. Článok obsahuje detailné charakteristiky nákladu, kontajnerov a dopravných prostriedkov použitých pri preprave.
Kľúčové slová: nadrozmerná preprava, obal, Čína
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013