Vytlačiť
N ázov: Nákladní letečtí dopravci
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 20
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje rebríček leteckých nákladných dopravcov pôsobiacich v ČR v roku 2011 podľa počtu vlastných lietadiel vo svete. Rebríček poskytuje informácie o počtoch a typoch prevádzkovaných lietadiel, výkonoch leteckej dopravy, využitej kapacite a počte obsluhovaných krajín. Rebríček tiež poskytuje informácie o rozsahu poskytovaných služieb a hlavných zákazníkoch dopravcov.
Kľúčové slová: letecká nákladná doprava, lietadlo, kapacita, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013