Názov: Zastoupení námořních rejdarů a agentů
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje zoznam zástupcov námorných rejdarov a agentov podľa objemu námornej dopravy realizovanej v ČR v roku 2011. Zoznam poskytuje informácie o výkonoch námornej nákladnej dopravy v rokoch 2010 a 2011 a ich štruktúre (export, import), o počte a kapacite vlastných lodí, o obrate z námornej dopravy. Rebríček tiež poskytuje informácie o rozsahu poskytovaných služieb, počtoch zamestnancov a využívaných prístavoch v Európe.
Kľúčové slová: námorná doprava, loď, prístav, obrat, zamestnanec
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013