Vytlačiť
 Názov: Expresní a balíkoví dopravci
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 22
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje zoznam expresných a balíkových dopravcov pôsobiacich v ČR v roku 2011 podľa celkového počtu vlastných vozidiel vo svete. Okrem celkového počtu vozidiel zoznam poskytuje informácie aj o počte vlastných lietadiel a triediacich stredísk. Rebríček tiež poskytuje informácie o rozsahu poskytovaných služieb, hlavných zákazníkoch dopravcov, počte zamestnancov a obrate.
Kľúčové slová: expresná preprava, vozidlo, zásielka, poskytované služby
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013