Vytlačiť
N ázov: Užitkové vozy N2 a N3
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 47
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje analýzu predaja nových úžitkových vozidiel kategórie N2 a N3 v ČR v roku 2011 podľa počtu predaných vozidiel jednotlivých značiek. Predané vozidlá sú detailnejšie členené do 7 hmotnostných kategórií podľa ich celkovej hmotnosti. Porovnanie obsahuje aj predaj v roku 2010. Príspevok informuje aj o sieti predajcov v ČR, poskytovaných službách a možnostiach financovania obstarávaných vozidiel.
Kľúčové slová: úžitkové vozidlo, kategória N2, kategória N3, ponuka, predajca
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013