Vytlačiť

 Názov: Vplyv nákladnej automobilovej dopravy na rozvoj regiónu
Autor: Juraj Pavlík
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 10/2013, str. 8 – 10
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok prináša prehľad poznatkov, ktoré priniesla zaujímavá prednáška Juraja Pavlíka, ktorá odznela na konferencii Košického samosprávneho kraja. Rozsiahlu analýzu v príspevku dopĺňajú kvalitne spracované obrázky a grafy, ktoré zachytávajú analýzu súčasnej cestnej infraštruktúry, daňových sadzieb za návesové súpravy i mapy analyzovaných území.
Kľúčové slová: cestná infraštruktúra, sadzby dane z motorových vozidiel, spoplatnené úseky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014