Vytlačiť

 Názov: Licencie CEMT
Autor: red
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11/2013, str. 6
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN:
1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: V roku 2014 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja viaže prideľovanie licencií CEMT na vozidlá EURO 4 a EURO 5. Robí tak najmä z dôvodu výhodnejšieho prepočítacieho koeficientu, ktorý umožní zvýšenie počtu povolení CEMT v roku 2014. Článok je stručnou informáciou o možnosti žiadania o uvedené licencie a spôsobe podania žiadosti. Formulár žiadosti sa nachádza aj na webovej stránke Ministerstva.
Kľúčové slová: CEMT, licencie CEMT, žiadosť o licenciu
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014