Vytlačiť

 Názov: ECOTAXE 2014
Autor: red
Zdroj:
Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11/2013, str. 9.
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk:
slovenský
Anotácia: Článok upozorňuje na spustenie systému výberu ekologickej dane tzv. ECOTAXE vo Francúzsku. Daň sa vyberá prostredníctvom elektronických zariadení (OBU). Článok uvádza aj sadzby dane pre jednotlivé kategórie nákladných vozidiel a súprav s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, pričom informuje, že výška dane je o niečo nižšia ako poplatky za používanie diaľnic vo Francúzsku.
Kľúčové slová: ECOTAXE, ekologická daň, spoplatnené cesty
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014