Vytlačiť

 Názov: Náročnejšia časť roka
Autor: ben
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2013; str. 32
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa venuje vysokoaktuálnej problematike sťažených jazdných podmienok v tomto zimnom období, ktoré prináša jazda na mokrých i zasnežených vozovkách. Autor svoje tvrdenia opiera o prieskumy. Podstatnú časť článku venuje rozdielom v bezpečnosti pri použití zimných pneumatík oproti letným. Pred zimou odporúča skontrolovať akumulátor i brzdovú kvapalinu. V závere článku upozorňuje na nutnosť dobrého výhľadu z vozidla.
Kľúčové slová: jazdné podmienky, zimné pneumatiky, kontrola, sťažené podmienky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014