Názov: Stane sa Ultramax ultra populárny?
Autor: Anton Čabák
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 83
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ultramax je typ plavidla, ktorý má potenciál ovládnuť odvetvie vodnej prepravy suchého nebaleného tovaru. Loď je určená na prepravu uhlia, železnej rudy, cementu či obilia. Má vysokú výkonnosť a nízke prevádzkové náklady. Hnacou silou objednávok pre Ultramax sú jednoznačne India, Čína a ich prepravné kanály v Ázii. Preprava v porovnaní s menšími nákladmi jasne dominuje aj nezanedbateľnými ekologickými prednosťami.
Kľúčové slová: plavidlo, preprava suchého nebaleného tovaru, námorná doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014