Vytlačiť

 Názov: Nové arktické lodné trasy
Autor: Anton Čabák
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 85
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Japonské a juhokórejské firmy začali s prepravou ropných produktov cez topiacu sa arktickú oblasť. Tento krok dodá novým trasám ďalšiu dôveryhodnosť. Znižujú sa náklady a anulujú riziká spojené s prepravou nákladu cez Suezský prieplav. Príspevok uvádza, že lode využívajú čoraz viac frekventovanú cestu, známu pod názvom Severná morská cesta. Obídenie Suezského prieplavu eliminuje problémy spôsobené politickými nepokojmi.
Kľúčové slová: severná morská cesta, preprava ropných produktov
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014