Názov: Přeprava krmiv v roce 2014. Dopravce čekají další komplikace
Autor: Miloslav Válek
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 11/2013; str. 18
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Preprava voľne ložených krmív e v posledných rokoch sprevádzaná požiadavkami na certifikáciu systému kvality podľa štandardu GMP . Spoločnosť GMP International (vlastník štandardu GMP ) pripravila na rok 2014 zmenu, ktorá ovplyvní necertifikovaných dopravcov voľne ložených krmív. Článok je doplnený o prehľadnú tabuľku, ktorá zachytáva jednotlivé možnosti prepravy podľa krajiny pôvodu a cieľovej krajiny.
Kľúčové slová: GMP , preprava krmív, preprava voľne ložených krmív, systém kvality
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014