Názov: Spustenie Ecotaxe pod paľbou
Autor: red
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2013, str. 8
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Od začiatku roka by vo Francúzsku mal byť spustený elektronický systém výberu ekologickej dane tzv. Ecotaxe. Článok informuje o skutočnosti, že sa francúzska vláda rozhodla štart novej dane podľa počtu prejdených kilometrov posunúť na neurčito, pretože vznikli masové protesty a štrajky miestnych dopravcov. Príspevok je doplnený tabuľkou zachytávajúcou jednotlivé sadzby Ecotaxe podľa ekologických noriem a druhov vozidiel.
Kľúčové slová: Ecotaxe, elektronický systém, ekologická daň
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014