Vytlačiť

 Názov: Návrh zákona brzdia dlhé súpravy
Autor: Ing. Jiří Kladiva
Zdroj:
Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2013, str. 40 – 41
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk:
slovenský
Anotácia: Článok prináša nové informácie zo zasadaní, na ktorých sa rozoberajú otázky cestnej dopravy. Europoslanci tentoraz venovali viac času leteckej a vodnej doprave, no priniesli zmeny, ktoré sa týkajú aj autodopravcov. Častým terčom sporov medzi železničnou a cestnej dopravou sú otázky kombinovanej dopravy. Európska únia posilňuje výhodné partnerstvo a zdôrazňuje ekologickú stránku udržateľnej mestskej mobility.
Kľúčové slová: europoslanci, smernica Európskej únie, bezpečnosť na cestách
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014