Názov: Štátne Cargo chce produkovať zisk
Autor: redakcia železničnej revue
Zdroj: Železničná Revue, 2/2008, s.24
Vydavateľ: Reflex Plus, s. r. o., Učňovská 6, 040 15 Košice-Šaca,
ISSN: 1337-558X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Slovensko má totiž v rámci EÚ najvyššie sadzby za používanie železničnej dopravnej cesty. Spôsobuje to nízka účasť štátu na financovaní železničnej infraštruktúry. Kým Slovensko hradí jej náklady na úrovni 33 percent, v susednom Česku a Maďarsku je to 50 percent a v Rakúsku dokonca 70 percent. Ešte nevýhodnejšie postavenie má železničná nákladná doprava v porovnaní s domácimi cestnými dopravcami. Pri zabezpečovaní budúceho rozvoja ZSSK Cargo slovenská vláda považuje zrovnoprávnenie podmienok pre všetky druhy dopravy, vyššiu účasť štátu na financovaní prevádzky železničnej infraštruktúry, internalizáciu externých nákladov dopravy najmä v oblasti ekológie a dôsledkov dopravných nehôd a úrazovosti a tiež podporu ekologických druhov dopravy.
Kľúčové slová: železničná infraštruktúra, reštrukturalizácia železničných koľajových vozidiel
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: jún 2008