Vytlačiť

 Názov: Co zvažovat u průmyslových staveb
Autor: Otto Tlustý
Zdroj: Logistika 1, 2006, 32 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Budovanie komerčných priestorov je pre každého investora významná investícia. Konečná podoba stavby môže citeľne ovplyvniť budúcu konkurencieschopnosť firmy. Dôležité sú nielen investičné náklady, priestorové dispozície objektu, jeho poloha, ale predovšetkým náklady na prevádzku stavby, plánovitý rozvoj kapacít firmy a zaistenie ich predaja.
Kľúčové slová: komerčný priestor, stavebná firma, rozpočet, investičné náklady, zákaznícky servis, záručný a pozáručný servis   
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: júl 2008