Názov: Změny v dodavatelských řetězcích: Jak dále s Just In Time?
Autor: Ing. Jiří Kladiva, CSc.
Zdroj: Logistika 1, 2006, 40 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Signály o tom, že sa budú meniť podmienky pre výrobné a obchodné subjekty, pokiaľ ide o ich fungovanie bez skladov a dodávky Just In Time, sa ozvali z Nemecka. Na hlavnom francúzskom kongrese sa to potvrdilo a experti uviedli, že vec bude ovplyvnená postupným nedostatkom tekutých pohonných hmôt, ale tiež zvyšujúcimi sa problémami v zásobovaní ocele, niektorými ďalšími kovmi a pryže (obrovská spotreba v juhovýchodnej Ázii).
Kľúčové slová: trh, Just In Tme, dodávateľský reťazec, zásoby, sklad a prekladisko, distribučná sieť, odosielateľ, príjemca
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: júl 2008