Vytlačiť

 Názov: Príprava na budúcnosť
Autor: ben
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 17/2008; str. 26
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá prípravu a výstavbu cestnej siete v SR v súlade s nárastom automobilov na cestách. Prvá časť rozoberá kapacitu diaľnice D1 v úseku Senec – Bratislava a obchvat Bratislavy. Ostatná časť príspevku analyzuje rýchlostnú komunikáciu R7.   
Kľúčové slová: cestná, infraštruktúra, budovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2008