Vytlačiť

 Názov: Stagnácia na vrchole. (Stagnation auf hohem Niveau).
Autor: Martin Höche
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1, Februar 2008, s. 19
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Brémske prístavy opätovne viac prosperovali ako ich konkurenčné prístavy na severnej hranici. Vzhľadom na finančnú a hospodársku krízu sú tiež dobré aj prognózy na tento rok. Aj napriek zhoršeným hospodárskym podmienkam v dôsledku finančnej krízy, dokázal senátor Nagel presvedčiť, „že stredodobé hospodárstvo prístavu udržalo trvalý ekonomický rozvoj odboru“. Aj keď bol 4. kv oslabený, BLG prekonala rekord 2,03 mil. preložených automobilov z r. 2007 v auto-terminale Bremhaven. Číslo v r. 2009 asi nebude dosiahnuté. Dôvodom je znížený odbyt automobilov v Európe a zámorí. Prirodzené riešenie nie je ani plánovanie prepušťania, ani skrátená pracovná doba. Od apríla sa odhaduje normalizácia automobilových trhov. Do tej doby chce BLG na jar uskutočniť posilnenie technických prehliadok a školenia pracovníkov.
Kľúčové slová: finančná a hospodárska kríza, odbyt automobilov, automobilový trh.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: marec 2009