Názov: Východ vo víziach (Den Osten im Visier)
Autor: www.blg.de
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3, Jún 2009, s. 16
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Aj keď je vo východnej Európe v dôsledku hospodárskej krízy znižený dopyt po nových automobiloch platí, že krajina je veľká budúcnosť pre automobilové trhy. Medzitým tak produkujú Audi, VW, Porsche, Hyundai a Kia Auto v Čechách alebo Slovensku. Nie naposledy, na takomto pozadí buduje BLG Logistics Group dôsledne ďalej jej výkonový potenciál v automobilovej logistike  na východe Európy. 
Kľúčové slová: východná Európa, vízie, hospodárska kríza, znížený dopyt, výkonový potenciál, automobilová logistika.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: august 2009