Názov: Logistika bude zelená (Die Logistik wird grün)
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5,  Oktober 2009, s. 6-7
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Že doprava a logistické procesy by mali byť podľa možnosti únosné pre životné prostredie, nie je žiadna nová myšlienka. Predsa nikdy predtým nestála táto téma tak veľmi v centre pozornosti ako teraz. So zreteľom na stúpajúce ceny energie, stále prísnejšie predpisy a rastúci tlak aj zo strany zasielateľov vyvíjajú logistickým službám ustavične nové inovačné ekologické koncepcie. Brémske prístavy patria pritom k špičkovým pretekárom: Oni majú cestu k "zeleným prístavom" zabezpečenú.
Kľúčové slová: logistické procesy, životné prostredie,  zasielateľ, ekologické koncepcie, zelený prístav.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: december 2009