Vytlačiť

 Názov: Nákladné vozidlá včera a dnes
Autor: red
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2010, str. 52 - 53
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá vývoj nákladného vozidla porovnaním dvoch vozidiel jednej značky vyrobených s odstupom 50 rokov. V prvej časti je analyzovaný rast prepravného výkonu a úspora nákladov. Ostatná časť analyzuje bezpečnosť jazdy a komfort vodiča.
Kľúčové slová: vozidlo, skúšky, meranie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010