Názov: Predstihnú palivové články betérie?
Autor: Doc. Ing. Alexander Ikrinský, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2010, str. 29
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku budúcnosti vývoja alternatívneho zdroja energie na pohon automobilov k nafte. Porovnáva batérie a palivové články, ktorých zdrojom energie je vodík. Autor v príspevku uvádza taktiež doterajšie skúsenosti s alternatívnymi pohonmi.
Kľúčové slová: palivo, pohon, batéria, vodík, článok
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2010