Názov: Šanghaj-mekka logistiky. Veľké brémske vystúpenie v Číne (LOGISTIK-MEKKA SHANGHAI.. Bremens großer Auftritt auf der tl China)
Autor: Jürgen W. Konrad, redaktion: moskito public relations
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3,  Juni 2010, s. 6-7
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Po ťažkom prepade globálnej ekonomiky počas viac ako 80 rokov, prijala silná Čína opäť úlohu lokomotívy konjunktúry. Práve tam sa nachádza nie len miesto svetovej výstavy Expo, ale v júni tiež najdôležitejší logistický veľtrh Ázie: Transport Logistic China. Brémska spolková krajina, zameraná ako každá iná na silný zahraničný obchod, značne zamiešala pri oboch podujatiach v Šanghaji.
Kľúčové slová: logistika, globálna ekonomika, konjunktúra, Expo, logistický veľtrh, zahraničný obchod, Šanghaj
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: september 2010