Názov: Inteligentné logistické riešenia strednej ríše. (Intelligente Logistiklösungen Reich der Mitte)
Autor: Jeroen Rozendal, Managing Director der Leschaco China Ltd.
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 3, Juni 2010, s. 8
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia:
Ak vývoj v Číne bude pokračovať takýmto tempom a rozsahom dopredu, môže to v dejinách dospieť tak, ako nikde na svete. Na čo v ostatných krajinách potrebujú 100 rokov, potrebuje Čína len 20 rokov. Tieto dojmy opisuje v článku Jeroen Rozendal, riaditeľ mamažmentu  Leschaco China Ltd.,  ktorý prežíva denne a bezprostredne tento búrlivý vývoj.
Kľúčové slová: logistické riešenia, vývoj v Číne, tempo a rozsah, ostatné krajiny
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: september 2010