Vytlačiť

 Názov: Kvalifikácia pomocou štúdia. (Qualifikation mittels Studium)
Autor: KIaus D. Geissler, Geshäftsführender Gesselschafter der adi Consult GmbH
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 12, August 2010, s. 12
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756  
Jazyk: nemecký
Anotácia:
Štúdium nie je žiadnym garantom pre pracovnú kariéru, avšak učebnicovým príkladom na cestu k možnej prudkej kariére. Zásadne to nie je tak zložité, základom je bakalársky, magisterský diplom, duálne vzdelávanie/štúdium, alebo nasleduje štúdium ako národohospodár alebo ekonomický inžinier. Rozhodujúce je, ktorou cestou chceme ísť a ako sa nazýva sa definovaný cieľ.
Kľúčové slová: kvalifikácia, štúdium, pracovná kariéra, bakalár, magister, duálne vzdelávanie, národohospodár, ekonomický inžinier
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: september 2010