Vytlačiť

 Názov: Európa oceňuje pokrok Slovenska v zvyšovaní bezpečnosti na cestách
Autor: BECEP
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 8/2010, str. 19
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje štatistiku usmrtených osôb v cestnej premávke v EÚ. Poukazuje na zníženie úmrtnosti na cestách v SR, ktorá sa medzi rokmi 2009 a 2008 znížila o 35 %, čo je najvyššie medziročné zníženie v rámci členských krajín EÚ. Súčasťou príspevku je spracovaná aj analýza úmrtnosti všetkých členských krajín k roku 2008 aj k východiskovému obdobiu roku 2001 grafickou formou.
Kľúčové slová: štatistika, úmrtnosť, nehoda, cestná, premávka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2010