Vytlačiť

 Názov: Logistika a zasielateľstvo zohrávajú zásadnú úlohu pri obnove hospodárstva
Autor: as
Zdroj: Magazín Transport, 7-8/2010; str. 76
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje výsledky štúdie „Medzinárodný obchod, expresná logistika a globalizácia sú neoddeliteľnou súčasťou súčasných ekonomických výziev“. Príspevok na základe štúdiu poukazuje na aktivitu Ázie vo vzťahu k obchodu a samotný význam obchodu. V ostatnej časti sa autor venuje dôležitosti nákladov pri úspechu a taktiež významu leteckej dopravy.
Kľúčové slová: trh, štúdia, výstupy, analýza
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2010