Vytlačiť

 Názov: Radikálne zmeny španielskych železníc nebudú lacné
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 4/2011; str. 80
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zmeny rozchodu na španielskych železniciach. Autor popisuje zámer prebudovať v Španielsku rozchod železničných tratí 1674 mm na 1435 mm tak, aby boli kompatibilné s európskym štandardom. Poukazuje nielen na technickú náročnosť prebudovania systému, ale taktiež na ekonomicky náročnú investíciu. 
Kľúčové slová: infraštruktúra, železnica, trať, investícia, Španielsko
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011