Vytlačiť

 Názov: Aký bude svet v roku 2050
Autor: red
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2012, str. 38 - 40
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje výsledky štúdie – Prinášame zajtrajšok – ktorá popisuje scenáre, ako bude vyzerať logistika v roku 2050. V príspevku je uvedených 5 scenárov možného vývoja logistiky.  
Kľúčové slová: logistika, prognóza, scenár, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012