Vytlačiť

 Názov: Zamestnávatelia sú opatrní
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 03-04/2012; str.  19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje postoj zamestnávateľov k vývoju trhu zamestnanosti. V prvej časti je výsledok ankety medzi zamestnávateľmi v SR a porovnanie jednotlivých regiónov. V druhej časti príspevku je porovnanie očakávaní zamestnávateľov v zahraničí.
Kľúčové slová: zamestnanie, porovnanie, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012