Vytlačiť

 Názov: Zmenený svet i logistika v roku 2050
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 03/2012; str. 66 - 67
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá prognózou logistiky v roku 2050. Prináša päť scenárov, ako bude vyzerať logistika v roku 2050. Príspevok je spracovaný na základe štúdie: „Prinášame zajtrajšok: Lostika 2050“.
Kľúčové slová: štúdia, logistika, prognóza, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012