Názov: Klesajúci predaj áut robí starosti
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 1/2013; str. 75
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Predaj áut v Európskej únii sa znižuje už 15. mesiac po sebe. Dopyt po autách klesá takmer vo všetkých veľkých štátoch okrem Británie. Článok sa venuje štatistickému vývoju v predaji automobilov i odhadom v predajnosti jednotlivých automobiliek. V poslednej časti článku sa autor venuje akčnému plánu CARS 2020, ktorý v novembri 2012 schválila Európska komisia.
Kľúčové slová: automobilový trh, automotive logistika, kríza európskeho trhu
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013