Vytlačiť
Názov: Hledání optimálního ekonomického objednacího množství
Autor: Ing. Ivo Kuritka
Zdroj: Logistika 12/2002, str. 30
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá analýzou a riešením problematiky zásobovania materiálom, ktorý je dodávaný monopolným dodávateľom.
Kľúčové slová: poistná zásoba, obal, distribučný kanál, logistika
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003