Vytlačiť
Názov: Moderní výtahy bez strojovny
Autor: Břetislav Mynář
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 335 – 338.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: Všetky skôr naprojektované a nainštalované výťahy majú spoločný rys – strojovňu. Toto konštrukčné riešenie prináša značné nevýhody, preto množstvo firiem v posledných rokoch prichádza na trh s výťahmi bez strojovne. V príspevku sú uvedené základne technicko-prevádzkové parametre výťahov bez strojovne: KONE Mono Space, Schindler SMART MRL 001, Schindler Mobile.
Kľúčové slová: strojovňa, výťah, konštrukcia výťahovej jednotky
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2004