Vytlačiť
Názov: Základní předpoklady bezporuchovosti provozu hadicových dopravníku
Autor: Horst Gondek – Daniela Marasova
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 249 – 252.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: Hadicové pásové dopravníky predstavujú najefektívnejší spôsob dopravy veľkého množstva materiálu. Príspevok vysvetľuje jednoduchý princíp hadicových dopravníkov, ich prevádzkové nasadenie, výhody a nevýhody prevádzky, základné predpoklady bezporuchovej prevádzky a ich základné technické parametre.
Kľúčové slová: hadicové dopravníky, výhody a nevýhody prevádzky, bezporuchová prevádzka,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2004