Vytlačiť
Názov: Vývoj bezřetezových systému pojezdu dobývacích kombajnu
Autor: Jiří Fries
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 242 – 245.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: Článok podáva informácie a stručne popisuje vývoj a niektoré typy bezreťazových pojazdov dobývacích kombajnov (Systém nekonečná reťaz-trať: systém Rackatrac od firmy Pitcraft Ltd., systém Peratrak od firmy Perard Engineering, systém Track – Reaktiv od firmy MRDE, Systémy ozubené koleso-ozubnica, Systémy ozubené koleso-reťaz, Systémy hydraulický valec-trať, Systémy trecia jednotka-vodiaca lišta) a hodnotí výhody systémov pojazdov dobývacích kombajnov.
Kľúčové slová: dobývací kombajn, bezreťazové systémy pojazdu, systém ozubené koleso-ozubnica, systém ozubené koleso-reťaz, systém hydraulický valec-trať
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2004