Vytlačiť
Názov: Logistika sypkých hmot
Autor: doc. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 228-231
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok popisuje optimalizáciu prepravy a skladovania sypkých hmôt v podmienkach podniku. Uvádza optimalizáciu voľby dopravníka v závislosti od uhla vnútorného trenia sypkej hmoty a priebehu vertikálneho a horizontálneho tlaku, ďalej optimalizáciu voľby uzavretého zásobníka a optimalizáciu výberu voľnej skládky v závislosti od typu sypkej hmoty.
Kľúčové slová: sypká hmota, skladovanie, skládka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004