Vytlačiť
Názov: ABC analýza – metóda klasifikácie zásob
Autor: Ing. Gabriela Sochovičová
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 187-190
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Obsahom príspevku je predstavenie ABC-analýzy, ktorá slúži na optimalizáciu zásob. Autorka definuje 3 skupiny zásob A, B, C a taktiež k jednotlivým skupinám priradila jednotlivé náklady. Pri skupine A, z hľadiska nákladov najdôležitejších zásob, taktiež spracovala výhody a nevýhody malej aj veľkej objednávky.
Kľúčové slová: ABC-analýza, sklad, skladovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004