Vytlačiť
Názov: Logistics System POOL (Logistický systém POOL)
Autor: Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtchaftsing. Stefan Schmidt
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 179-182
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: anglický
Anotácia: Autor príspevku popisuje nový logistický systém POOL, ktorý využíva menej miesta a je rýchlejší a lacnejší v porovnaní s klasickými skladovými systémami. Autor porovnáva celkové náklady a energetickú náročnosť systému POOL s klasickým systémom a uvádza príklad skladovania vozidiel v logistickom systéme POOL.
Kľúčové slová: POOL, sklad, skladovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004