Vytlačiť
Názov: Koncepcia informačného systému pre „Priemyselno-logistický park“ Čierna nad Tisou
Autor: doc. RNDr. Anton Laurin, CSc.; Ing. Ondrej Železník; Ing. Beáta Chyrová
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 108-112
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Cieľom príspevku je navrhnúť rozvoj Obchodno-prekládkového centra (OPC) Čierna nad Tisou. Autori navrhujú rozšírením kompetencií OPC vytvoriť v Priemyselno-logistický park, pre ktorý v ďalšej časti príspevku navrhujú koncepciu a architektúru informačného systému pre E-biznis a taktiež distribuovanú architektúru IS/IT siete.
Kľúčové slová: prekládka, OCP
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004